การจัดการข้อยกเว้นใน Java

1. ภาพรวม

ในบทช่วยสอนนี้เราจะพูดถึงพื้นฐานของการจัดการข้อยกเว้นใน Java รวมถึง gotcha บางส่วน

2. หลักการแรก

2.1. มันคืออะไร?

เพื่อให้เข้าใจถึงข้อยกเว้นและการจัดการข้อยกเว้นได้ดีขึ้นเรามาทำการเปรียบเทียบในชีวิตจริงกัน

ลองนึกภาพว่าเราสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ แต่ระหว่างทางเกิดความล้มเหลวในการจัดส่ง บริษัท ที่ดีสามารถจัดการปัญหานี้และกำหนดเส้นทางพัสดุของเราใหม่ได้อย่างสง่างามเพื่อให้ยังมาถึงตรงเวลา

เช่นเดียวกันใน Java โค้ดอาจพบข้อผิดพลาดขณะดำเนินการตามคำสั่งของเรา การจัดการข้อยกเว้นที่ดีสามารถจัดการข้อผิดพลาดและกำหนดเส้นทางโปรแกรมใหม่ได้อย่างสง่างามเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี

2.2. ทำไมต้องใช้?

โดยปกติเราจะเขียนโค้ดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะ: ระบบไฟล์จะมีไฟล์ของเราอยู่เสมอเครือข่ายนั้นสมบูรณ์และ JVM มีหน่วยความจำเพียงพอเสมอ บางครั้งเราเรียกสิ่งนี้ว่า“ เส้นทางแห่งความสุข”

อย่างไรก็ตามในการผลิตระบบไฟล์อาจเสียหายเครือข่ายพังและ JVM มีหน่วยความจำไม่เพียงพอ ความเป็นอยู่ที่ดีของรหัสของเราขึ้นอยู่กับว่ามันเกี่ยวข้องกับ“ เส้นทางที่ไม่พึงพอใจ” อย่างไร

เราต้องจัดการเงื่อนไขเหล่านี้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการไหลของแอปพลิเคชันในเชิงลบและสร้างข้อยกเว้น :

public static List getPlayers() throws IOException { Path path = Paths.get("players.dat"); List players = Files.readAllLines(path); return players.stream() .map(Player::new) .collect(Collectors.toList()); }

รหัสนี้เลือกที่จะไม่จัดการIOExceptionโดยส่งต่อไปยัง call stack แทน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอุดมคติโค้ดจะทำงานได้ดี

แต่จะเกิดอะไรขึ้นในการผลิตหากไม่มีplayer.dat ?

Exception in thread "main" java.nio.file.NoSuchFileException: players.dat <-- players.dat file doesn't exist at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Unknown Source) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source) // ... more stack trace at java.nio.file.Files.readAllLines(Unknown Source) at java.nio.file.Files.readAllLines(Unknown Source) at Exceptions.getPlayers(Exceptions.java:12) <-- Exception arises in getPlayers() method, on line 12 at Exceptions.main(Exceptions.java:19) <-- getPlayers() is called by main(), on line 19

หากไม่มีการจัดการข้อยกเว้นนี้โปรแกรมที่ดีต่อสุขภาพอาจหยุดดำเนินการทั้งหมด! เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดของเรามีแผนสำหรับเมื่อเกิดความผิดพลาด

นอกจากนี้โปรดสังเกตข้อดีอีกประการหนึ่งที่นี่สำหรับข้อยกเว้นและนั่นคือการติดตามสแต็กเอง เนื่องจากการติดตามสแต็กนี้เราจึงสามารถระบุรหัสที่กระทำผิดได้โดยไม่จำเป็นต้องแนบดีบักเกอร์

3. ลำดับชั้นของข้อยกเว้น

ท้ายที่สุดแล้วข้อยกเว้นเป็นเพียงออบเจ็กต์ Java ที่มีทั้งหมดขยายจากThrowable :

 ---> Throwable Exception Error | (checked) (unchecked) | RuntimeException (unchecked)

เงื่อนไขพิเศษมีสามประเภทหลัก:

 • ตรวจสอบข้อยกเว้น
 • ไม่เลือกข้อยกเว้น / ข้อยกเว้นรันไทม์
 • ข้อผิดพลาด

รันไทม์และข้อยกเว้นที่ไม่ได้ตรวจสอบหมายถึงสิ่งเดียวกัน เรามักจะใช้แทนกันได้

3.1. ตรวจสอบข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นที่ตรวจสอบแล้วเป็นข้อยกเว้นที่คอมไพเลอร์ Java ต้องการให้เราจัดการ เราต้องโยนข้อยกเว้นใน call stack อย่างเปิดเผยหรือไม่ก็ต้องจัดการเอง เพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสองอย่างนี้ในอีกสักครู่

เอกสารของ Oracle บอกให้เราใช้ข้อยกเว้นที่ตรวจสอบแล้วเมื่อเราสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้เรียกใช้วิธีการของเราจะสามารถกู้คืนได้

ตัวอย่างของข้อยกเว้นที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่IOExceptionและServletException

3.2. ไม่เลือกข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้ตรวจสอบเป็นข้อยกเว้นที่คอมไพลเลอร์ Java ไม่ต้องการให้เราจัดการ

พูดง่ายๆคือถ้าเราสร้างข้อยกเว้นที่ขยายRuntimeExceptionมันจะไม่ถูกเลือก มิฉะนั้นจะถูกตรวจสอบ

และแม้ว่าจะฟังดูสะดวก แต่เอกสารของ Oracle ก็บอกเราว่ามีเหตุผลที่ดีสำหรับทั้งสองแนวคิดเช่นการแยกความแตกต่างระหว่างข้อผิดพลาดตามสถานการณ์ (ตรวจสอบ) และข้อผิดพลาดในการใช้งาน (ไม่ได้เลือก)

ตัวอย่างบางส่วนของข้อยกเว้นไม่ถูกตรวจสอบเป็นNullPointerException, IllegalArgumentException,และSecurityException

3.3. ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดแสดงถึงเงื่อนไขที่ร้ายแรงและโดยปกติแล้วไม่สามารถกู้คืนได้เช่นความไม่ลงรอยกันของไลบรารีการเรียกซ้ำไม่สิ้นสุดหรือการรั่วไหลของหน่วยความจำ

และแม้ว่าจะไม่ขยายRuntimeExceptionแต่ก็ไม่ได้ทำเครื่องหมายเช่นกัน

ในกรณีส่วนใหญ่ก็ต้องการจะแปลกสำหรับเราที่จะจัดการ instantiate หรือขยายข้อผิดพลาด โดยปกติแล้วเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เผยแพร่ไปตลอดทาง

คู่ของตัวอย่างของข้อผิดพลาดเป็นStackOverflowErrorและOutOfMemoryError

4. การจัดการข้อยกเว้น

ใน Java API มีสถานที่มากมายที่อาจเกิดความผิดพลาดและสถานที่เหล่านี้บางแห่งมีเครื่องหมายข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นหรือ Javadoc:

/** * @exception FileNotFoundException ... */ public Scanner(String fileName) throws FileNotFoundException { // ... }

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยเมื่อเราเรียกวิธีการเหล่านี้ว่า "เสี่ยง" เราต้องจัดการกับข้อยกเว้นที่ตรวจสอบแล้วและเราอาจจัดการกับวิธีที่ไม่ได้ตรวจสอบ Java ช่วยให้เราทำได้หลายวิธี:

4.1. พ่น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการ "จัดการ" ข้อยกเว้นคือการสร้างใหม่:

public int getPlayerScore(String playerFile) throws FileNotFoundException { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); }

Because FileNotFoundException is a checked exception, this is the simplest way to satisfy the compiler, but it does mean that anyone that calls our method now needs to handle it too!

parseInt can throw a NumberFormatException, but because it is unchecked, we aren't required to handle it.

4.2. try-catch

If we want to try and handle the exception ourselves, we can use a try-catch block. We can handle it by rethrowing our exception:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException noFile) { throw new IllegalArgumentException("File not found"); } }

Or by performing recovery steps:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch ( FileNotFoundException noFile ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } }

4.3. finally

Now, there are times when we have code that needs to execute regardless of whether an exception occurs, and this is where the finally keyword comes in.

In our examples so far, there ‘s been a nasty bug lurking in the shadows, which is that Java by default won't return file handles to the operating system.

Certainly, whether we can read the file or not, we want to make sure that we do the appropriate cleanup!

Let's try this the “lazy” way first:

public int getPlayerScore(String playerFile) throws FileNotFoundException { Scanner contents = null; try { contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } finally { if (contents != null) { contents.close(); } } } 

Here, the finally block indicates what code we want Java to run regardless of what happens with trying to read the file.

Even if a FileNotFoundException is thrown up the call stack, Java will call the contents of finally before doing that.

We can also both handle the exception and make sure that our resources get closed:

public int getPlayerScore(String playerFile) { Scanner contents; try { contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException noFile ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } finally { try { if (contents != null) { contents.close(); } } catch (IOException io) { logger.error("Couldn't close the reader!", io); } } }

Because close is also a “risky” method, we also need to catch its exception!

This may look pretty complicated, but we need each piece to handle each potential problem that can arise correctly.

4.4. try-with-resources

Fortunately, as of Java 7, we can simplify the above syntax when working with things that extend AutoCloseable:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException e ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } }

When we place references that are AutoClosable in the try declaration, then we don't need to close the resource ourselves.

We can still use a finally block, though, to do any other kind of cleanup we want.

Check out our article dedicated to try-with-resources to learn more.

4.5. Multiple catch Blocks

Sometimes, the code can throw more than one exception, and we can have more than one catch block handle each individually:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (IOException e) { logger.warn("Player file wouldn't load!", e); return 0; } catch (NumberFormatException e) { logger.warn("Player file was corrupted!", e); return 0; } }

Multiple catches give us the chance to handle each exception differently, should the need arise.

Also note here that we didn't catch FileNotFoundException, and that is because it extends IOException. Because we're catching IOException, Java will consider any of its subclasses also handled.

Let's say, though, that we need to treat FileNotFoundException differently from the more general IOException:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)) ) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException e) { logger.warn("Player file not found!", e); return 0; } catch (IOException e) { logger.warn("Player file wouldn't load!", e); return 0; } catch (NumberFormatException e) { logger.warn("Player file was corrupted!", e); return 0; } }

Java lets us handle subclass exceptions separately, remember to place them higher in the list of catches.

4.6. Union catch Blocks

When we know that the way we handle errors is going to be the same, though, Java 7 introduced the ability to catch multiple exceptions in the same block:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (IOException | NumberFormatException e) { logger.warn("Failed to load score!", e); return 0; } }

5. Throwing Exceptions

If we don't want to handle the exception ourselves or we want to generate our exceptions for others to handle, then we need to get familiar with the throw keyword.

Let's say that we have the following checked exception we've created ourselves:

public class TimeoutException extends Exception { public TimeoutException(String message) { super(message); } }

and we have a method that could potentially take a long time to complete:

public List loadAllPlayers(String playersFile) { // ... potentially long operation }

5.1. Throwing a Checked Exception

Like returning from a method, we can throw at any point.

Of course, we should throw when we are trying to indicate that something has gone wrong:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { while ( !tooLong ) { // ... potentially long operation } throw new TimeoutException("This operation took too long"); }

Because TimeoutException is checked, we also must use the throws keyword in the signature so that callers of our method will know to handle it.

5.2. Throwing an Unchecked Exception

If we want to do something like, say, validate input, we can use an unchecked exception instead:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { if(!isFilenameValid(playersFile)) { throw new IllegalArgumentException("Filename isn't valid!"); } // ... } 

Because IllegalArgumentException is unchecked, we don't have to mark the method, though we are welcome to.

Some mark the method anyway as a form of documentation.

5.3. Wrapping and Rethrowing

We can also choose to rethrow an exception we've caught:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws IOException { try { // ... } catch (IOException io) { throw io; } }

Or do a wrap and rethrow:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws PlayerLoadException { try { // ... } catch (IOException io) { throw new PlayerLoadException(io); } }

This can be nice for consolidating many different exceptions into one.

5.4. Rethrowing Throwable or Exception

Now for a special case.

If the only possible exceptions that a given block of code could raise are unchecked exceptions, then we can catch and rethrow Throwable or Exception without adding them to our method signature:

public List loadAllPlayers(String playersFile) { try { throw new NullPointerException(); } catch (Throwable t) { throw t; } }

While simple, the above code can't throw a checked exception and because of that, even though we are rethrowing a checked exception, we don't have to mark the signature with a throws clause.

This is handy with proxy classes and methods. More about this can be found here.

5.5. Inheritance

When we mark methods with a throws keyword, it impacts how subclasses can override our method.

In the circumstance where our method throws a checked exception:

public class Exceptions { public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { // ... } }

A subclass can have a “less risky” signature:

public class FewerExceptions extends Exceptions { @Override public List loadAllPlayers(String playersFile) { // overridden } }

But not a “more riskier” signature:

public class MoreExceptions extends Exceptions { @Override public List loadAllPlayers(String playersFile) throws MyCheckedException { // overridden } }

This is because contracts are determined at compile time by the reference type. If I create an instance of MoreExceptions and save it to Exceptions:

Exceptions exceptions = new MoreExceptions(); exceptions.loadAllPlayers("file");

Then the JVM will only tell me to catch the TimeoutException, which is wrong since I've said that MoreExceptions#loadAllPlayers throws a different exception.

Simply put, subclasses can throw fewer checked exceptions than their superclass, but not more.

6. Anti-Patterns

6.1. Swallowing Exceptions

Now, there’s one other way that we could have satisfied the compiler:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (Exception e) {} // <== catch and swallow return 0; }

The above is calledswallowing an exception. Most of the time, it would be a little mean for us to do this because it doesn't address the issue and it keeps other code from being able to address the issue, too.

There are times when there's a checked exception that we are confident will just never happen. In those cases, we should still at least add a comment stating that we intentionally ate the exception:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { // this will never happen } }

Another way we can “swallow” an exception is to print out the exception to the error stream simply:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return 0; }

We've improved our situation a bit by a least writing the error out somewhere for later diagnosis.

It'd be better, though, for us to use a logger:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { logger.error("Couldn't load the score", e); return 0; } }

While it's very convenient for us to handle exceptions in this way, we need to make sure that we aren't swallowing important information that callers of our code could use to remedy the problem.

Finally, we can inadvertently swallow an exception by not including it as a cause when we are throwing a new exception:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { throw new PlayerScoreException(); } } 

Here, we pat ourselves on the back for alerting our caller to an error, but we fail to include the IOException as the cause. Because of this, we've lost important information that callers or operators could use to diagnose the problem.

We'd be better off doing:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { throw new PlayerScoreException(e); } }

Notice the subtle difference of including IOException as the cause of PlayerScoreException.

6.2. Using return in a finally Block

Another way to swallow exceptions is to return from the finally block. This is bad because, by returning abruptly, the JVM will drop the exception, even if it was thrown from by our code:

public int getPlayerScore(String playerFile) { int score = 0; try { throw new IOException(); } finally { return score; // <== the IOException is dropped } }

According to the Java Language Specification:

If execution of the try block completes abruptly for any other reason R, then the finally block is executed, and then there is a choice.

If the finally block completes normally, then the try statement completes abruptly for reason R.

If the finally block completes abruptly for reason S, then the try statement completes abruptly for reason S (and reason R is discarded).

6.3. Using throw in a finally Block

Similar to using return in a finally block, the exception thrown in a finally block will take precedence over the exception that arises in the catch block.

This will “erase” the original exception from the try block, and we lose all of that valuable information:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch ( IOException io ) { throw new IllegalStateException(io); // <== eaten by the finally } finally { throw new OtherException(); } }

6.4. Using throw as a goto

Some people also gave into the temptation of using throw as a goto statement:

public void doSomething() { try { // bunch of code throw new MyException(); // second bunch of code } catch (MyException e) { // third bunch of code } }

This is odd because the code is attempting to use exceptions for flow control as opposed to error handling.

7. Common Exceptions and Errors

Here are some common exceptions and errors that we all run into from time to time:

7.1. Checked Exceptions

 • IOException – This exception is typically a way to say that something on the network, filesystem, or database failed.

7.2. RuntimeExceptions

 • ArrayIndexOutOfBoundsException – this exception means that we tried to access a non-existent array index, like when trying to get index 5 from an array of length 3.
 • ClassCastException – this exception means that we tried to perform an illegal cast, like trying to convert a String into a List. We can usually avoid it by performing defensive instanceof checks before casting.
 • IllegalArgumentException – this exception is a generic way for us to say that one of the provided method or constructor parameters is invalid.
 • IllegalStateException – This exception is a generic way for us to say that our internal state, like the state of our object, is invalid.
 • NullPointerException – This exception means we tried to reference a null object. We can usually avoid it by either performing defensive null checks or by using Optional.
 • NumberFormatException – This exception means that we tried to convert a String into a number, but the string contained illegal characters, like trying to convert “5f3” into a number.

7.3. Errors

 • StackOverflowError -ข้อยกเว้นนี้หมายความว่าการติดตามสแต็กมีขนาดใหญ่เกินไป บางครั้งสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วหมายความว่าเรามีการเรียกซ้ำที่ไม่สิ้นสุดเกิดขึ้นในโค้ดของเรา
 • NoClassDefFoundError - ข้อยกเว้นนี้หมายความว่าคลาสไม่สามารถโหลดได้เนื่องจากไม่ได้อยู่บนคลาสพา ธ หรือเนื่องจากความล้มเหลวในการเตรียมใช้งานแบบคงที่
 • OutOfMemoryError - ข้อยกเว้นนี้หมายความว่า JVM ไม่มีหน่วยความจำที่สามารถจัดสรรให้กับวัตถุเพิ่มเติมได้ บางครั้งอาจเกิดจากการรั่วไหลของหน่วยความจำ

8. สรุป

ในบทความนี้เราได้อธิบายถึงพื้นฐานของการจัดการข้อยกเว้นตลอดจนตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีและไม่ดี

เช่นเคยรหัสทั้งหมดที่พบในบทความนี้สามารถพบได้ใน GitHub!